بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


برگزارکننده متعاقبا اعلام میگردد.

نام مدیر: --------- وب سایت : www.addfair.com
کشور: ایران شهر : تهران تلفن : 0 فکس : ---------
نشانی شرکت : ایران,تهران
فعالیت در زمینه :
  • سایر...

---------
شرح فعالیت ها

برگزارکننده نمایشگاه

نمایشگاه های برگزار شده