بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


انجمن آهن و فولاد ایران

مهمتـرین فعـالیـت‌های انجمن:

1. برگزاری همایش‌های سالیانۀ علمی و تخصصی در سطح ملی و بین‌المللی با عنوان سمپوزیوم فولاد.
2. برگزاری نمایشگاه های بین المللی صنایع فولاد.
3. حضور فعال درنمایشگاه‌های بین المللی صنایع فولاد و صنایع وابسته.
4. انتشار فصلنامه پیام فولاد (علمی- خبری).
5. انتشار مجله بین‌المللی انجمن آهن و فولاد ایران به زبان انگلیسی (علمی- پژوهشی).
6. انتشار دو مجله علمی- پژوهشی مشترک با دو دانشگاه‌ه معتبر کشور .
7. چاپ و انتشار کتاب‌های علمی در زمینۀ فولاد.
8. دریافت مجوز نشر آهن و فولاد برای انجمن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
9. برگزاری سمینارهای علمی با دعوت از متخصصان داخلی و خارجی.
10. برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی و انعقاد تفاهم نامه با شرکت‌ها جهت برگزاری دوره‌های مورد نظر در محل شرکت‌ها.
11. ارائۀ مشاورۀ راهبردی به مراکز تصمیم گیری کلان مملکت.
12. انعقاد قرارداد پژوهش‌های کاربردی با شرکت‌های وابسته به صنایع فولاد.
13. عقد قرارداد همکاری با کتابخانه‌های معتبر کشور.
14. ایجاد و به روز رسانی سامانۀ انجمن به دو زبان فارسی و انگلیسی و به صورت رایگا ن قراردادن کلیۀ مقالات منتشر شدۀ انجمن در اختیار عموم.
15. ایجاد و توسعۀ بانک اطلاعاتی انجمن آهن و فولاد ایران.
16. تهیۀ نرم‌افزارهای همایش‌ها و دوره‌های آموزشی .
17. ایجـاد و توسـعۀ 19 دفتر اقـماری در دانشـگاه‌ها و شرکـت‌های فـولادی.
18. اتخاذ سیاست های مناسب جذب افراد جهت عضویت در انجمن.
19. دریافت لوح و تندیس به عنوان کارآفرین برگزیدۀ استان در سال 1385 از دومین جشنواره کارآفرینان برتر.
20. انتخاب انجمن به عنوان انجمنی برتر، از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی کشور.
21. خرید زمین واحداث و تکمیل ساختمان انجمن با زیربنایی نزدیک به 1100 متر مربع در پارک علم و فناوری شیخ‌بهایی واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان.

نام مدیر: آقاي دكتر عباس نجفي زاده وب سایت : http://www.issiran.com
کشور: ایران شهر : اصفهان تلفن : 03133932121 فکس : 03133932124
نشانی شرکت : اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتي اصفهان،شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان، پارك علم و فناوري شيخ بهايي، انجمن آهن وفولاد ايران کد پستی ٨٣١١١-٨٤١٥٦
فعالیت در زمینه :
  • متالوژی( فولاد،آهنگری، ماشین کاری، قالب سازی، و ریخته گری)

مهمتـرین فعـالیـت‌های انجمن:

1. برگزاری همایش‌های سالیانۀ علمی و تخصصی در سطح ملی و بین‌المللی با عنوان سمپوزیوم فولاد.
2. برگزاری نمایشگاه های بین المللی صنایع فولاد.
3. حضور فعال درنمایشگاه‌های بین المللی صنایع فولاد و صنایع وابسته.
4. انتشار فصلنامه پیام فولاد (علمی- خبری).
5. انتشار مجله بین‌المللی انجمن آهن و فولاد ایران به زبان انگلیسی (علمی- پژوهشی).
6. انتشار دو مجله علمی- پژوهشی مشترک با دو دانشگاه‌ه معتبر کشور .
7. چاپ و انتشار کتاب‌های علمی در زمینۀ فولاد.
8. دریافت مجوز نشر آهن و فولاد برای انجمن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
9. برگزاری سمینارهای علمی با دعوت از متخصصان داخلی و خارجی.
10. برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی و انعقاد تفاهم نامه با شرکت‌ها جهت برگزاری دوره‌های مورد نظر در محل شرکت‌ها.
11. ارائۀ مشاورۀ راهبردی به مراکز تصمیم گیری کلان مملکت.
12. انعقاد قرارداد پژوهش‌های کاربردی با شرکت‌های وابسته به صنایع فولاد.
13. عقد قرارداد همکاری با کتابخانه‌های معتبر کشور.
14. ایجاد و به روز رسانی سامانۀ انجمن به دو زبان فارسی و انگلیسی و به صورت رایگا ن قراردادن کلیۀ مقالات منتشر شدۀ انجمن در اختیار عموم.
15. ایجاد و توسعۀ بانک اطلاعاتی انجمن آهن و فولاد ایران.
16. تهیۀ نرم‌افزارهای همایش‌ها و دوره‌های آموزشی .
17. ایجـاد و توسـعۀ 19 دفتر اقـماری در دانشـگاه‌ها و شرکـت‌های فـولادی.
18. اتخاذ سیاست های مناسب جذب افراد جهت عضویت در انجمن.
19. دریافت لوح و تندیس به عنوان کارآفرین برگزیدۀ استان در سال 1385 از دومین جشنواره کارآفرینان برتر.
20. انتخاب انجمن به عنوان انجمنی برتر، از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی کشور.
21. خرید زمین واحداث و تکمیل ساختمان انجمن با زیربنایی نزدیک به 1100 متر مربع در پارک علم و فناوری شیخ‌بهایی واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان.

شرح فعالیت ها
برگزارکننده نمایشگاه
نمایشگاه های برگزار شده