بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه ها در کشور تایلند

نمایشگاه بین المللی فناوری مونتاژ در بانکوک
نمایشگاه بین المللی فناوری مونتاژ در بانکوک
نمایشگاه رنگ و پوشش در بانکوک
http://www.surfaceandcoatings.com/