بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


Affordable Art Fair

نام مدیر: --------- وب سایت : ---------
کشور: انگلیس شهر : لندن تلفن : 04402082464848 فکس : ---------
نشانی شرکت : Sadler’s House 180 Lower Richmond Road London SW15 1LY UK - United Kingdom
فعالیت در زمینه :
  • هدایا و هنر ، صنایع دستی

---------
شرح فعالیت ها
Affordable Art Fair