بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


Beijing Zhongqing Heli International Exhibitional Co., Ltd.

نام مدیر: --------- وب سایت : http://www.chinabrew-beverage.com/
کشور: چین شهر : پکن تلفن : 66021536 10 0086 فکس : ---------
نشانی شرکت : چین - پکن No.33, Xihuangchenggen South Str. Xicheng Dist.
فعالیت در زمینه :
  • نوشیدنی های و صنایع وابسته

---------
شرح فعالیت ها
شرکت برگزاکننده Beijing Zhongqing Heli International Exhibitional Co., Ltd.