بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی

سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان‌ رضوی:

تعریف:

      براساس تعریفی که در اساسنامه سازمان در سال 1377 بر اساس مجوز وزارت کشور تدوین شده است این سازمان یک نهاد عمومی غیر دولتی و سهامداران آن شهرداری های عضو  در استان می باشند.

اهداف:

 1. کمک به تامین تجهیزات وخود کفائی شهرداریهای عضو از طریق تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک و پراکنده آنها با توجه به وظایف اساسی شهرداریها در تامین نیازمندیهای شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی.
 2. اهتمام  در کاهش اتکای اعضا به عوارض جهت اداره امور شهر و شهرداری و افزایش توان مالی شهرداریهای عضو از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از تولید، فعالیت های اقتصادی، خدماتی بر طبق اصول بازرگانی.
 3. انجام کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و بازرگانی اعم از واردات و صادرات و قبول نمایندگی شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی داخلی و خارجی و قبول پیمانکاری بطور مستقیم و غیر مستقیم راسا یا به نمایندگی از طرف شهرداریهای عضو.
نام مدیر: --------- وب سایت : http://www.hamyari.org
کشور: ایران شهر : مشهد تلفن : 38798230 (051) فکس : 38798366 (051)
نشانی شرکت : مشهد - بلوار پیروزی - میدان شهید علی مهدوی (سلمان) - بلوار دلاوران - نبش دلاوران 7
فعالیت در زمینه :
 • ساختمان ؛ معماری ،مصالح و ماشین آلات ساختمانی و راه سازی

 • صنعت نساجی شامل ماشین آلات ،مواد اولیه،منسوجات خانگی، پوشاک و مد

 • فروش فصلی

 • گل و گیاه؛ باغبانی ؛فضای سبز؛ گیاهان دارویی ؛ صنایع و تجهیزات وابسته

 • لوازم خانگی (صوتی تصویری؛ وسایل برقی ؛ کابینت و ظروف آشپزخانه)

 • لوستر و چراغهای تزیینی

سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان‌ رضوی:

تعریف:

      براساس تعریفی که در اساسنامه سازمان در سال 1377 بر اساس مجوز وزارت کشور تدوین شده است این سازمان یک نهاد عمومی غیر دولتی و سهامداران آن شهرداری های عضو  در استان می باشند.

اهداف:

 1. کمک به تامین تجهیزات وخود کفائی شهرداریهای عضو از طریق تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک و پراکنده آنها با توجه به وظایف اساسی شهرداریها در تامین نیازمندیهای شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی.
 2. اهتمام  در کاهش اتکای اعضا به عوارض جهت اداره امور شهر و شهرداری و افزایش توان مالی شهرداریهای عضو از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از تولید، فعالیت های اقتصادی، خدماتی بر طبق اصول بازرگانی.
 3. انجام کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و بازرگانی اعم از واردات و صادرات و قبول نمایندگی شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی داخلی و خارجی و قبول پیمانکاری بطور مستقیم و غیر مستقیم راسا یا به نمایندگی از طرف شهرداریهای عضو.
شرح فعالیت ها
برگزار کننده نمایشگاه