بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی


 

نام مدیر: --------- وب سایت : https://khrz.farhang.gov.ir
کشور: ایران شهر : اراک تلفن : ٨٥٩٤٠٠١ فکس : ٨٥٩٤٠٠٥
نشانی شرکت : مشهد - خیابان بهار - ملک الشعرای ٢٧
فعالیت در زمینه :
  • سایر...


 

شرح فعالیت ها
برگزار کننده نمایشگاه