بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


گروه پرتو بیتا

پیدایش گروه پرتوبیتا، از پس نگرش جدید در دنیای مدیریت صورت گرفته است. نگرشی که گویا چندان با محیط کسب و کار مشابه در میهنمان همراستا نیست. در این نگرش ایده تقدم کار بر کسب حکمفرماست و سهامداران این گروه به اتفاق، کمال و کیفیت مطلوب در ارائه محصولات و خدمات خود و تقدم این امور بر مسائل مالی اعتقاد کامل دارند. البته پر واضح است که یکی از اهداف اصلی در ایجاد هر محیط کار و کاسبی ایجاد مزیت های مالی است، اما نحوه نگرش در تولید انتفاع از فعالیت متفاوت است.

ما در گروه پرتوبیتا، با دید ارائه محصول دانش محور، کاربرد پذیر، کاربر پسند، منعطف و بر پایه اصول و قواعد مدیریت، به انجام فعالیت تولید و خدمات می پردازیم.

این گروه با تعامل گروهی از دانش آموختگان مجرب که در سالیان متوالی در کار و کسب های مختلف به کسب تجربه پرداخته بودند در سال 1388 تاسیس گردید. رویکرد انجام فعالیت این گروه همیاری مدیران پرتوان کشورمان با دو بال ابزار فناوری اطلاعات و آموزش تخصصی مدیریت می باشد. به اعتقاد ما سازمان های آینده در فضای تعریف شده کار و کسب سنتی محصور نمی گردند و انعطاف شرط برد سازمان های آتی است. از این رو محصولات و خدمات ارائه شده توسط گروه پرتو بیتا ، امتیاز لازمه جهت انعطاف را به کاربران خود هدیه می نماید.

خط مشی همکاری و جذب سرمایه های انسانی این گروه، استفاده از استعدادهای شکوفا شده و نخبه بوده و با رویکرد "تیم برتر از ستارگان برتر تشکیل می شود" منابع انسانی جذب این گروه می شوند.

نام مدیر: --------- وب سایت : http://www.partobita.com
کشور: ایران شهر : تهران تلفن : 88571026 فکس : ---------
نشانی شرکت : سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان موج، پلاک 4، واحد 3
فعالیت در زمینه :
  • حمل و نقل عمومی ،خدمات شهری و شهر سازی و فضای سبز

  • شهربازی، پارکها، تجهیزات و فن آوری اوقات فراغت و تفریح و سرگرمی

  • گل و گیاه؛ باغبانی ؛فضای سبز؛ گیاهان دارویی ؛ صنایع و تجهیزات وابسته

  • کودک و نوجوان

پیدایش گروه پرتوبیتا، از پس نگرش جدید در دنیای مدیریت صورت گرفته است. نگرشی که گویا چندان با محیط کسب و کار مشابه در میهنمان همراستا نیست. در این نگرش ایده تقدم کار بر کسب حکمفرماست و سهامداران این گروه به اتفاق، کمال و کیفیت مطلوب در ارائه محصولات و خدمات خود و تقدم این امور بر مسائل مالی اعتقاد کامل دارند. البته پر واضح است که یکی از اهداف اصلی در ایجاد هر محیط کار و کاسبی ایجاد مزیت های مالی است، اما نحوه نگرش در تولید انتفاع از فعالیت متفاوت است.

ما در گروه پرتوبیتا، با دید ارائه محصول دانش محور، کاربرد پذیر، کاربر پسند، منعطف و بر پایه اصول و قواعد مدیریت، به انجام فعالیت تولید و خدمات می پردازیم.

این گروه با تعامل گروهی از دانش آموختگان مجرب که در سالیان متوالی در کار و کسب های مختلف به کسب تجربه پرداخته بودند در سال 1388 تاسیس گردید. رویکرد انجام فعالیت این گروه همیاری مدیران پرتوان کشورمان با دو بال ابزار فناوری اطلاعات و آموزش تخصصی مدیریت می باشد. به اعتقاد ما سازمان های آینده در فضای تعریف شده کار و کسب سنتی محصور نمی گردند و انعطاف شرط برد سازمان های آتی است. از این رو محصولات و خدمات ارائه شده توسط گروه پرتو بیتا ، امتیاز لازمه جهت انعطاف را به کاربران خود هدیه می نماید.

خط مشی همکاری و جذب سرمایه های انسانی این گروه، استفاده از استعدادهای شکوفا شده و نخبه بوده و با رویکرد "تیم برتر از ستارگان برتر تشکیل می شود" منابع انسانی جذب این گروه می شوند.

شرح فعالیت ها
برگزار کننده نمایشگاه