بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه ها در کشور ازبکستان

(UZBUILD 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت و ساز و ساختمان در تاشکند
(UZBUILD 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت و ساز