بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


اخذ غرفه در نمایشگاه نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی د رکلن


جهت کسب اطلاعات بیشتر با ورودی های زیر درتماس باشید:

تلفکس: 88171261-3
ایمیل: info@frn-co.com

لینک مستقیم دریافت اطلاعات

دانلود فایل اخذ غرفه