بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


پانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری در تهران-ایران-تهران-دی 1396


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
یک شنبه 3 دی الی چهار شنبه 6 دی 1396
کشور:
ایران
شهر:
تهران
توضیحات:

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری در تهران برگزار می گردد.

محل برگزاری:
نمایشگاه بین المللی تهران
نشانی:
ایران - تهران - خیابان چمران
وب سایت:
برگزار کننده:
شرکت بین المللی آوین
نشانی :
ایران-تهران
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه