بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


(ACTUATORS & ENGINES 2017) نمایشگاه بین المللی دیسک,موتور و لوازم کمکی در مسکو-روسیه-مسکو-آبان 1396


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
سه شنبه 2 آبان الی پنج شنبه 4 آبان 1396
کشور:
روسیه
شهر:
مسکو
توضیحات:

(ACTUATORS & ENGINES 2017) نمایشگاه بین المللی دیسک,موتور و لوازم کمکی در مسکو برگزار  می گردد.

محل برگزاری:
مرکز نمایشگاهی بین المللی مسکوCrocus Expo International Exhibition Centre IEC
نشانی:
روسیه - مسکو - Mezhdunarodnaya 16, P.O. box 92, Krasnogorsk 143402, Krasnogorsk area, Moscow region.
وب سایت:
برگزار کننده:
شرکت ITE Group انگلیس
نشانی :
انگلیس لندن 105, Salusbury Road London, UK
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه