بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه ها در کشور چین

(CHINA INTERNATIONAL BOAT SHOW 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت قایق و قایق بادبانی در شانگهای
(CHINA INTERNATIONAL BOAT SHOW 2017) نمایشگاه بین
(CHINA CLEAN EXPO - CCE SHANGHAI 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت تمیز کردن  در شانگهای
(CHINA CLEAN EXPO - CCE SHANGHAI 2017) نمایشگاه بی
(EXPO LIFE STYLE FOR LUXURY AND EXCELLENCE 2017) نمایشگاه بین المللی سبک زندگی لوکس در شانگهای
(EXPO LIFE STYLE FOR LUXURY AND EXCELLENCE 2017) ن
(CERAMICS, TILE & SANITARY WARE CHINA 2017)نمایشگاه بین المللی صنعت سرامیک ,کاشی و ظروف بهداشتی در شانگهای
(CERAMICS, TILE & SANITARY WARE CHINA 2017)نمایشگا
(HOTEL PLUS + TOTAL SOLUTION FOR COMMERCIAL PROPERTIES 2017) نمایشگاه بین المللی هتل PLUS در شانگهای
(HOTEL PLUS + TOTAL SOLUTION FOR COMMERCIAL PROPER
(EXPO LIGHT 2017)نمایشگاه بین المللی صنعت روشنایی در شانگهای
(EXPO LIGHT 2017)نمایشگاه بین المللی صنعت روشنایی
(HDE - SHANGHAI HOSPITALITY DESIGN & ENGINEERING EXPO 2017) نمایشگاه بین المللی طراحی و مهندسی هتل در شانگهای
(HDE - SHANGHAI HOSPITALITY DESIGN & ENGINEERING E
(ECOBUILD CHINA 2017) نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز سبز در شانگهای
(ECOBUILD CHINA 2017) نمایشگاه بین المللی ساخت و س
(IFAIR - SHANGHAI 2017) نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری چند رسانه ای و تجهیزات هوشمند در شانگهای
(IFAIR - SHANGHAI 2017) نمایشگاه بین المللی صوتی و
(INTERTRAFFIC CHINA 2017)نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ترافیک در شانگهای
(INTERTRAFFIC CHINA 2017)نمایشگاه بین المللی تکنول