بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه ها در کشور چین

(CHINA BEAUTY EXPO 2017) نمایشگاه بین المللی ارایشی و بهداشتی در شانگهای
(CHINA BEAUTY EXPO 2017) نمایشگاه بین المللی ارایش
(CHINA GLASS 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه در پکن
(CHINA GLASS 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه د
(KBC - KITCHEN & BATH CHINA 2017) نمایشگاه بین المللی اشپز خانه و حمام در شانگهای
(KBC - KITCHEN & BATH CHINA 2017) نمایشگاه بین الم
(INTERNATIONAL CES - ASIA 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت تکنولوژی در شانگهای
(INTERNATIONAL CES - ASIA 2017) نمایشگاه بین الملل
(DIE & MOULD CHINA 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت قالب و تجهیزات در شانگهای
(DIE & MOULD CHINA 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت
(M+M CHINA 2017) نمایشگاه بین المللی فلز+ صنعت متالوژی در شانگهای
(INTERNATIONAL CES - ASIA 2017) نمایشگاه بین الملل
(CIEPEC 2017) نمایشگاه و کنفرانس بین المللی حفاظت از محیط زیست در پکن
(CIEPEC 2017) نمایشگاه و کنفرانس بین المللی حفاظت
(METAL  and  METALLURGY CHINA 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت فلز  و متالوژی در پکن
(METAL and METALLURGY CHINA 2017) نمایشگاه بین الم
(CPHI CHINA 2017) نمایشگاه بین المللی مواد اولیه دارویی در شانگهای
(CPHI CHINA 2017) نمایشگاه بین المللی مواد اولیه د