بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه ها در کشور چین

(INTERNATIONAL FERTILIZER SHOW - FSHOW 2017) نمایشگاه بین المللی کود کشاورزی در شانگهای
(INTERNATIONAL FERTILIZER SHOW - FSHOW 2017) نمایش
(IRRISHOW 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت ابیاری در شانگهای
(IRRISHOW 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت ابیاری در