بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


شرکت نمایشگاهی رای آمستردام Amsterdam RAI Exhibitions

نام مدیر: --------- وب سایت : http://www.rai.nl/nl/
کشور: هلند شهر : آمستردام تلفن : 205491212(0)0031 فکس : ---------
نشانی شرکت : هلند -آمستردام P.O. Box 77777 NL-1070 MS Amsterdam
فعالیت در زمینه :
  • خودروهای سبک و سنگین ، قطعات خودرو و صنایع وابسته

---------
شرح فعالیت ها
شرکت نمایشگاهی رای آمستردام Amsterdam RAI Exhibitions