بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه کالای ایرانی-تجارت عمومی کرمانشاه-ایران-کرمانشاه-اسفند 1396


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
یک شنبه 20 اسفند الی جمعه 25 اسفند 1396
کشور:
ایران
شهر:
کرمانشاه
لینک:
توضیحات:

نمایشگاه کالای ایرانی-تجارت عمومی کرمانشاه

محل برگزاری:
نمایشگاه بین المللی استان کرمانشاه
نشانی:
ایران - کرمانشاه - کرمانشاه- بلوار بهشتی- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی
وب سایت:
برگزار کننده:
برگزارکننده متعاقبا اعلام میگردد.
نشانی :
ایران,تهران
وب سایت:
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه

پانزدهمین نمايشگاه بين المللي صنعت خودرو (IAS)
نمایشگاه خودرو اصفهان IAS
پانزدهمین نمايشگاه بين المللي صنعت خودرو (IAS)