بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه ها در کشور تانزانیا

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا