بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه ها در کشور ترکیه

(EMITT ISTANBUL 2018) نمایشگاه بین المللی سفر  و گردشگری مدیترانه ا ی  در  استانبول
(EMITT ISTANBUL 2018) نمایشگاه بین المللی سفر و گ
(ISK-SODEX ISTANBUL 2018) نمایشگاه بین المللی لباس راحتی در  استانبول
(ISK-SODEX ISTANBUL 2018) نمایشگاه بین المللی لباس
(ISTANBUL STATIONERY OFFICE 2018) نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر  و اداری در  استانبول
(ISTANBUL STATIONERY OFFICE 2018) نمایشگاه بین الم
(PENCERE - EURASIA WINDOW 2018) نمایشگاه بین المللی درب و پنجره در  استانبول
(PENCERE - EURASIA WINDOW 2018) نمایشگاه بین الملل
(KAPI - EURASIA DOOR 2018) نمایشگاه بین المللی قفل ,کرکره و دیوارهای مصنوعی در  استانبول
(KAPI - EURASIA DOOR 2018) نمایشگاه بین المللی قفل
(CAM EURASIA GLASS 2018) نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه در  استانبول
(CAM EURASIA GLASS 2018) نمایشگاه بین المللی صنعت
(CNR BOOK FAIR - ISTANBUL 2018) نمایشگاه بین المللی کتاب در استانبول
(CNR BOOK FAIR - ISTANBUL 2018) نمایشگاه بین الملل
چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی جواهرات استانبول
چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی جواهرات استانبول
نمایشگاه ساختمان مواد و مصالح ساختمانی در استانبول
نمایشگاه ساختمان مواد و مصالح ساختمانی در استانبول
پنجاه و هشتمین نمایشگاهبین المللی کفش استانبول
پنجاه و هشتمین نمایشگاه کفش استانبول
 نمایشگاه بین المللی کفش استانبول
AYMOD ISTANBUL
نمایشگاه بین المللی کفش استانبول
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی خانگی استانبول
EVTEX 2018
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی خانگی استانبول
چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی جواهرات استانبول
IATANBUL JEWELRY SHOW
چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی جواهرات استانبول
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و تجهیزات وابسته
IDEX ISTANBUL
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و تجهیزات وابسته
نمایشگاه تجهیزات ورزشی, بدنسازی, سلامتی ,ورزشهای روباز و سرپوشیده استانبول
Sports week 2018
نمایشگاه تجهیزات ورزشی, بدنسازی, سلامتی ,ورزشهای روباز و سرپوشیده استانبول