بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


(HOME&TEX 2017) نمایشگاه بین المللی نساجی و پارچه های دکوراتیو در استانبول-ترکیه-استانبول-آبان 1396


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
چهار شنبه 3 آبان الی شنبه 6 آبان 1396
کشور:
ترکیه
شهر:
استانبول
توضیحات:

(HOME&TEX 2017) نمایشگاه بین المللی نساجی و پارچه های دکوراتیو در استانبول برگزار می گردد.

محل برگزاری:
مرکز نمایشگاهی استانبول (CNR (ifm
نشانی:
ترکیه - استانبول - استانبول - باکرکوی -یشیلکوی -مرکز نمایشگاهی سی ان آر ( CNR EXPO(
وب سایت:
برگزار کننده:
شرکت نمایشگاهی CNR استانبول
نشانی :
استانبول- باکر کوی - یشیلکوی - مرکز نمایشگاهی سی ان آر ( CNR EXPO(
وب سایت:
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه