بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


Aranda Eventos e Congressos

نام مدیر: --------- وب سایت : http://www.arandanet.com.br/
کشور: برزیل شهر : سائوپائولو تلفن : 3824-5300 11 0055 فکس : ---------
نشانی شرکت : برزیل - سائوپائولوAlameda Olga, 315 315 - 01155 - 900
فعالیت در زمینه :
  • الکترونیک و الکتروتکنیک

---------
شرح فعالیت ها
شرکت برگزار کننده آراندا سائوپائولوAranda Eventos e Congressos