بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


امبینته پرس سائوپائولو Ambientepress Comunicação Ambiental

نام مدیر: --------- وب سایت : http://www.ambientepress.com.br/
کشور: برزیل شهر : سائوپائولو تلفن : 3917-9402 11 0055 فکس : ---------
نشانی شرکت : برزیل-سائوپائولو
فعالیت در زمینه :
  • محیط زیست

---------
شرح فعالیت ها
شرکت برگزارکننده امبینته پرس سائوپائولو Ambientepress Comunicação Ambiental