بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه ها در کشور امارات متحده عربی

(MIDDLE EAST STONE 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ در دبی
(MIDDLE EAST STONE 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت
(INDEX DUBAI 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت طراحی داخلی در دبی
(INDEX DUBAI 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت طراحی
(MIDDLE EAST COVERING 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت فرش و کفپوش در دبی
(MIDDLE EAST COVERING 2017) نمایشگاه بین المللی صن
(MATERIALS HANDLING & LOGISTICS 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت لجستیک و جابجایی مواد در دبی
(MATERIALS HANDLING & LOGISTICS 2017) نمایشگاه بین
(HOSPITAL BUILD & INFRASTRUCTURE MIDDLE EAST 2017) نمایشگاه بین المللی ساخت بیمارستان و زیر ساخت در دبی
(HOSPITAL BUILD & INFRASTRUCTURE MIDDLE EAST 2017)
(THE HOTEL SHOW DUBAI 2017) نمایشگاه بین المللی هتل داری  در دبی
(THE HOTEL SHOW DUBAI 2017) نمایشگاه بین المللی هت
(SEAFEX 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت غذاهای دریایی در  دبی
(SEAFEX 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت غذاهای دریا
(THE LEISURE SHOW 2017)نمایشگاه بین المللی اوقات فراغت و مهمان نوازی در دبی
(THE LEISURE SHOW 2017)نمایشگاه بین المللی اوقات ف
(SPECIALITY FOOD FESTIVAL (SFF) 2017) نمایشگاه بین المللی جشنواره تخصصی غذا در دبی
(SPECIALITY FOOD FESTIVAL (SFF) 2017) نمایشگاه بین