بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه ها در کشور امارات متحده عربی

(GULFOOD EXHIBITION 2017) نمایشگاه بین المللی غذا در دبی
(GULFOOD EXHIBITION 2017) نمایشگاه بین المللی غذا
(The International Family Medicine Conference & Exhibition) نمایشگاه  و کنفرانس بین المللی پزشکی خانواده در دبی
(The International Family Medicine Conference & Ex
(THE CARGO SHOW MENA 2017) نمایشگاه بین المللی  حمل و نقل دریایی در دبی
(THE CARGO SHOW MENA 2017) نمایشگاه بین المللی حم
(DUPHAT 2017Dubai Pharmaceutical & Technologies Exhibition) نمایشگاه و کنفرانس بین المللی فناوری دارویی در دبی
(DUPHAT 2017Dubai Pharmaceutical & Technologies Ex
(Dubai International Wood & Wood Machinery Show) نمایشگاه بین المللی صنعت چوب در دبی
(Dubai International Wood & Wood Machinery Show) ن
(MIDDLE EAST RAIL 2017) نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت راه اهن در دبی
(MIDDLE EAST RAIL 2017) نمایشگاه و کنفرانس بین الم
(MIDDLE EAST COATINGS SHOW 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت رنگ و پوشش در دبی
(MIDDLE EAST COATINGS SHOW 2017) نمایشگاه بین المل
(PAPERWORLD MIDDLE EAST 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت کاغذ,لوازم اداری و لوازم التحریر در دبی
(PAPERWORLD MIDDLE EAST 2017) نمایشگاه بین المللی
(PLAYWORLD MIDDLE EAST 2017) نمایشگاه بین المللی بازی و اسباب بازی جهانی در دبی
(PLAYWORLD MIDDLE EAST 2017) نمایشگاه بین المللی ب