بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه ها در کشور عمان

(IDF OMAN 2018) نمایشگاه بین المللی نوآوری در طراحی دکوراسیون و مبلمان در  مسقط
(IDF OMAN 2018) نمایشگاه بین المللی نوآوری در طراح
(INTERIORS & BUILDEX 2018) نمایشگاه بین المللی ساختمان و معماری در  مسقط
(INTERIORS & BUILDEX 2018) نمایشگاه بین المللی ساخ
(THE BIG SHOW OMAN 2018) نمایشگاه بین المللی طراحی ساخت و ساز  و مبلمان
(THE BIG SHOW OMAN 2018) نمایشگاه بین المللی طراحی
(OGWA  OIL & GAS WEST ASIA 2018) نمایشگاه بین المللی نفت, گاز  و پتروشیمی  در  مسقط
(OGWA OIL & GAS WEST ASIA 2018) نمایشگاه بین المل
نمایشگاه تجهیزات ورزشی, بدنسازی, سلامتی ,ورزشهای روباز و سرپوشیده استانبول
Sports week 2018
نمایشگاه تجهیزات ورزشی, بدنسازی, سلامتی ,ورزشهای روباز و سرپوشیده استانبول
چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی جواهرات استانبول
IATANBUL JEWELRY SHOW
چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی جواهرات استانبول
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و تجهیزات وابسته
IDEX ISTANBUL
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و تجهیزات وابسته
 نمایشگاه بین المللی کفش استانبول
AYMOD ISTANBUL
نمایشگاه بین المللی کفش استانبول
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی خانگی استانبول
EVTEX 2018
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی خانگی استانبول