بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


امرالد سن جوان Emerald Expositions

نام مدیر: --------- وب سایت : http://www.emeraldexpositions.com/
کشور: امریکا شهر : نیویورک تلفن : 226.5700 949 001 فکس : ---------
نشانی شرکت : امریکا - سن جوان کاپیسترانو 31910 Del Obispo, Suite 200
فعالیت در زمینه :
  • صنعت نساجی شامل ماشین آلات ،مواد اولیه،منسوجات خانگی، پوشاک و مد

---------
شرح فعالیت ها
شرکت برگزارکننده امرالد سن جوان Emerald Expositions