بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


اخذ غرفه در نمایشگاه هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در تهران


جهت کسب اطلاعات اخذ غرفه به لینک وب سایت رویداد مورد نظر مراجعه کنید.

دانلود فایل اخذ غرفه