بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


اخذ غرفه در نمایشگاه شانزدهمين نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران د ر تهران


جهت کسب اطلاعات اخذ غرفه به لینک وب سایت رویداد مورد نظر مراجعه کنید.

دانلود فایل اخذ غرفه