بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


پنجاه و هشتمین نمایشگاهبین المللی کفش استانبول-ترکیه-استانبول-فروردین 1397


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
چهار شنبه 15 فروردین الی شنبه 18 فروردین 1397
کشور:
ترکیه
شهر:
استانبول
توضیحات:

 نمایشگاه بین المللی کفش استانبول با نام AYMOD  دو بار در هر سال برگزار می شود. نمایشگاه دوره قبل افزایش 15 درصدص را در این صنعت نشان می دهد . صادرات کفش  حدود 36 میلیون جفت  در سال گذشته بوده است.

محل برگزاری:
مرکز نمایشگاهی استانبول (CNR (ifm
نشانی:
ترکیه - استانبول - استانبول - باکرکوی -یشیلکوی -مرکز نمایشگاهی سی ان آر ( CNR EXPO(
وب سایت:
برگزار کننده:
شرکت نمایشگاهی CNR استانبول
نشانی :
استانبول- باکر کوی - یشیلکوی - مرکز نمایشگاهی سی ان آر ( CNR EXPO(
وب سایت:
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه