بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و تجهیزات وابسته-ترکیه-استانبول-فروردین 1397


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
پنج شنبه 23 فروردین الی یک شنبه 26 فروردین 1397
کشور:
ترکیه
شهر:
استانبول
توضیحات:

پانزدخمین نمایشگاه دندانپزشکی در استانبول برگزاز می شود . بیش از 400 شرکت در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. با توجه به تعداد شرکت کنندگان و بازدید کنندگان این نمایشگاه یکی از مطرح ترین نمایشگاههای این صنعت در منطقه اوراسیا می باشد

محل برگزاری:
مرکز نمایشگاهی استانبول (CNR (ifm
نشانی:
ترکیه - استانبول - استانبول - باکرکوی -یشیلکوی -مرکز نمایشگاهی سی ان آر ( CNR EXPO(
وب سایت:
برگزار کننده:
Dissiad)Turkish Dental businessmen association)
نشانی :
استانبول
وب سایت:
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه