بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه استخر استانبول-ترکیه-استانبول-اردیبهشت 1397


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
سه شنبه 11 اردیبهشت الی سه شنبه 11 اردیبهشت 1397
کشور:
ترکیه
شهر:
استانبول
توضیحات:

نمایشگاه استخر یه بخش های تجاری استحمام درمانی، لوازم ورزشی و استخر های شنا اختصاص داده شده است.

محل برگزاری:
مرکز کنگره استانبول (ICC)
نشانی:
ترکیه - استانبول - Taşkışla Caddesi Harbiye Şişli, Istanbul, Turkey
برگزار کننده:
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş
نشانی :
Büyükdere Cad. Sarli İş Merkezi No:103 B Blok Kat:2-5–6 34394 Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul / TÜRKIYE
وب سایت:
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه