بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


هشتمین نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن ایران – تبریز-ایران-تبریز-آبان 1397


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
دوشنبه 21 آبان الی جمعه 25 آبان 1397
کشور:
ایران
شهر:
تبریز
توضیحات:
محل برگزاری:
نمایشگاه بین المللی تبریز
نشانی:
ایران - تبریز - تبریز-محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز
وب سایت:
برگزار کننده:
شرکت نمایشگاهی تبریز
نشانی :
تبریز-محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز
وب سایت:
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه