بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


دومین نمایشگاه تخصصی بین المللی پوشاک ایران – تبریز -ایران-تبریز-آذر1397


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
سه شنبه 13 آذر الی جمعه 16 آذر1397
کشور:
ایران
شهر:
تبریز
توضیحات:
محل برگزاری:
نمایشگاه بین المللی تبریز
نشانی:
ایران - تبریز - تبریز-محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز
وب سایت:
برگزار کننده:
شرکت نمایشگاهی تبریز
نشانی :
تبریز-محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز
وب سایت:
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه