بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


چهارمین نمایشگاه منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان-ایران-اصفهان-اسفند 1397


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
چهار شنبه 22 اسفند الی یک شنبه 26 اسفند 1397
کشور:
ایران
شهر:
اصفهان
توضیحات:
محل برگزاری:
نمایشگاه بین المللی استان اصفهان
نشانی:
ایران - اصفهان - اصفهان - پل شهرستان
وب سایت:
برگزار کننده:
شرکت نمایشگاهی بین المللی اصفهان
نشانی :
اصفهان - خیابان علامه امینی - رویروی خیابان فردوس - ساختمان شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
وب سایت:
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه