بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


ششمین نمایشگاه سوغات و هدایا استانها رشت-ایران-رشت-آبان 1397


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
سه شنبه 15 آبان الی یک شنبه 20 آبان 1397
کشور:
ایران
شهر:
رشت
توضیحات:
محل برگزاری:
نمایشگاه بین المللی استان گیلان
نشانی:
ایران - رشت - رشت- مرکز نمایشگاهی بین المللی گیلان
وب سایت:
برگزار کننده:
شرکت نمایشگاههای بین المللی استان گیلان
نشانی :
ستان گیلان ، رشت ، کیلومتر ۴ جاده رشت – تهران ، نمایشگاه بین المللی گیلان (فرش گیلان سابق )
وب سایت:
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه