بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نهمين نمايشگاه سراسري فرش ماشيني اراک-ایران-اراک-بهمن 1397


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
دوشنبه 22 بهمن الی شنبه 27 بهمن 1397
کشور:
ایران
شهر:
اراک
توضیحات:
محل برگزاری:
نمایشگاه بین المللی استان مرکزی
نشانی:
ایران - اراک - اراک – میدان امام خمینی (ره) (سه راهی خمین) ، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی
وب سایت:
برگزار کننده:
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی
نشانی :
اراک – میدان امام خمینی (ره) (سه راهی خمین) ، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی
وب سایت:
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه