بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


هفدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران-ایران-تهران-مهر 1398


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
پنج شنبه 18 مهر الی یک شنبه 21 مهر 1398
کشور:
ایران
شهر:
تهران
توضیحات:

هفدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

محل برگزاری:
نمایشگاه بین المللی تهران
نشانی:
ایران - تهران - خیابان چمران
وب سایت:
برگزار کننده:
شرکت بین المللی آوین
نشانی :
ایران-تهران
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه