بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


سیزدهمین نمایشگاه قرآن مشهد-ایران-مشهد-اردیبهشت 1398


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
دوشنبه 23 اردیبهشت الی دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
کشور:
ایران
شهر:
مشهد
لینک:
توضیحات:

سیزدهمین نمایشگاه قرآن مشهد

محل برگزاری:
نمایشگاه بین المللی مشهد
نشانی:
ایران - مشهد - انتهاي بلوار وكيل آباد – بلوار نمايشگاه-محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد
وب سایت:
برگزار کننده:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی
نشانی :
مشهد - خیابان بهار - ملک الشعرای ٢٧
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه