بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


هفتمین نمایشگاه تخصصی آموزش، تجهیزات آموزشی و آموزشگاه های علمی-کاربردی اصفهان-ایران-اصفهان-تیر 1398


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
سه شنبه 18 تیر الی جمعه 21 تیر 1398
کشور:
ایران
شهر:
اصفهان
توضیحات:

هفتمین نمایشگاه تخصصی آموزش، تجهیزات آموزشی و آموزشگاه های علمی-کاربردی اصفهان

محل برگزاری:
نمایشگاه بین المللی استان اصفهان
نشانی:
ایران - اصفهان - اصفهان - پل شهرستان
وب سایت:
برگزار کننده:
شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان
نشانی :
ایران-اصفهان
وب سایت:
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه