بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


هفتمين نمايشگاه فناوریهای نو و پیشرفته ایران – تبریز -ایران-تبریز-آبان 1398


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
دوشنبه 13 آبان الی چهار شنبه 17 مهر 1398
کشور:
ایران
شهر:
تبریز
توضیحات:

هفتمين نمايشگاه فناوریهای نو و پیشرفته ایران – تبریز

محل برگزاری:
نمایشگاه بین المللی تبریز
نشانی:
ایران - تبریز - تبریز-محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز
وب سایت:
برگزار کننده:
شرکت نمایشگاهی تبریز
نشانی :
تبریز-محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز
وب سایت:
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه