بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


شرکت نمایشگاهی خوزستان

نام مدیر: --------- وب سایت : http://www.ahvazfair.ir/
کشور: ایران شهر : اهواز تلفن : ۳۳۳۷۶۴۹۲ – ۰۶۱ فکس : ---------
نشانی شرکت : اهواز ، انتهای کیانپارس ، میدان چمران
فعالیت در زمینه :
  • ساختمان ؛ معماری ،مصالح و ماشین آلات ساختمانی و راه سازی

---------
شرح فعالیت ها
شرکت نمایشگاهی خوزستان
نمایشگاه های برگزار شده