بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه ها در کشور روسیه

نمایشگاه بین المللی الکترونیک و قدرت در مسکو
نمایشگاه بین المللی الکترونیک و قدرت در مسکو
(MININGWORLD RUSSIA 2017) نمایشگاه بین المللی تکنولوژی استخراج و معدن د رمسکو
(MININGWORLD RUSSIA 2017) نمایشگاه بین المللی تکنو
(STL - SKLAD, TRANSPORT, LOGISTIKA 2017) نمایشگاه بین المللی اتوماسیون حمل و نقل  و ذخیره سازی در مسکو
(STL - SKLAD, TRANSPORT, LOGISTIKA 2017) نمایشگاه
(SVIAZ-EXPOCOMM 2017) نمایشگاه بین المللی سیستم های ارتباطی و مخابرات در مسکو
(SVIAZ-EXPOCOMM 2017) نمایشگاه بین المللی سیستم ها
(NAVITECH-EXPO 2017) نمایشگاه بین المللی سیستم های مسیریابی در  مسکو
(NAVITECH-EXPO 2017) نمایشگاه بین المللی سیستم های
(REX MOSCOW 2017) نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات در  مسکو
(REX MOSCOW 2017) نمایشگاه بین المللی املاک و مستغ
(MOSCOW TUNING SHOW 2017)نمایشگاه بین المللی تنظیم خودرو در مسکو
(MOSCOW TUNING SHOW 2017)نمایشگاه بین المللی تنظیم
(VIV RUSSIA 2017) نمایشگاه بین المللی تغذیه و بهره وری  دام و طیور
(VIV RUSSIA 2017) نمایشگاه بین المللی تغذیه و بهره
(HELIRUSSIA 2017) نمایشگاه بین المللی تجهیزات هلی کوپتر سازی در  مسکو
(HELIRUSSIA 2017) نمایشگاه بین المللی تجهیزات هلی
(ROSBIOTECH 2017) نمایشگاه بین المللی بیوتکنولوژی در مسکو
(ROSBIOTECH 2017) نمایشگاه بین المللی بیوتکنولوژی