بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه ها در کشور روسیه

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی روسیه
صنایع غذایی PROD EXPO 2018 مسکو
(AQUA-THERM MOSCOW 2018) نمایشگاه بین المللی سیستم های تهویه هوا  و تجهیزات در مسکو
(AQUA-THERM MOSCOW 2018) نمایشگاه بین المللی سیستم
(AQUA-THERM MOSCOW 2018) نمایشگاه بین المللی تجهیزات تهویه استخر در مسکو
(AQUA-THERM MOSCOW 2018) نمایشگاه بین المللی تجهیز
  INTOURMARKET MOSCOW 2018) نمایشگاه بین المللی صنعت  تو ریسم  و گردشگری  در مسکو
INTOURMARKET MOSCOW 2018) نمایشگاه بین المللی صنع
(INGREDIENTS RUSSIA 2018) نمایشگاه بین المللی مواد و افزودنی های غذایی د رمسکو
(INGREDIENTS RUSSIA 2018) نمایشگاه بین المللی مواد
نمایشگاه تجهیزات ورزشی, بدنسازی, سلامتی ,ورزشهای روباز و سرپوشیده استانبول
Sports week 2018
نمایشگاه تجهیزات ورزشی, بدنسازی, سلامتی ,ورزشهای روباز و سرپوشیده استانبول
 نمایشگاه بین المللی کفش استانبول
AYMOD ISTANBUL
نمایشگاه بین المللی کفش استانبول
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و تجهیزات وابسته
IDEX ISTANBUL
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و تجهیزات وابسته
چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی جواهرات استانبول
IATANBUL JEWELRY SHOW
چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی جواهرات استانبول
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی خانگی استانبول
EVTEX 2018
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی خانگی استانبول