بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه ها در کشور روسیه

(VIV RUSSIA 2017) نمایشگاه بین المللی تغذیه و بهره وری  دام و طیور
(VIV RUSSIA 2017) نمایشگاه بین المللی تغذیه و بهره
(HELIRUSSIA 2017) نمایشگاه بین المللی تجهیزات هلی کوپتر سازی در  مسکو
(HELIRUSSIA 2017) نمایشگاه بین المللی تجهیزات هلی
(ROSBIOTECH 2017) نمایشگاه بین المللی بیوتکنولوژی در مسکو
(ROSBIOTECH 2017) نمایشگاه بین المللی بیوتکنولوژی
(MOSCOW INTERNATIONAL FURNITURE SHOW (MIFS) 2017) نمایشگاه بین المللی مبلمان در مسکو
(MOSCOW INTERNATIONAL FURNITURE SHOW (MIFS) 2017)
(METALLOOBRABOTKA 2017)نمایشگاه بین المللی فلزات د ر مسکو
(METALLOOBRABOTKA 2017)نمایشگاه بین المللی فلزات د
(LESHOW MOSCOW 2017) نمایشگاه بین المللی البسه چرم در مسکو
(LESHOW MOSCOW 2017) نمایشگاه بین المللی البسه چرم
(CTT MOSCOW 2017) نمایشگاه بین المللی تجهیزات ساخت و ساز  در مسکو
(CTT MOSCOW 2017) نمایشگاه بین المللی تجهیزات ساخت
(MOSSHOES 2017) نمایشگاه بین المللی کیف و کفش در مسکو
(MOSSHOES 2017) نمایشگاه بین المللی کیف و کفش در م
(MIR STEKLA 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه در مسکو
(MIR STEKLA 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه در
(WIRE RUSSIA 2017) نمایشگاه بین المللی سیم و کابل در مسکو
(WIRE RUSSIA 2017) نمایشگاه بین المللی سیم و کابل