بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه ها در کشور روسیه

(MIMS - MOSCOW INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2017) نمایشگاه بین المللی تجهیزات خودرو  و قطعات در مسکو
(MIMS - MOSCOW INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2017) نمای
(CPM - COLLECTION PREMIERE MOSCOW 2017) نمایشگاه بین المللی لباس راحتی و ملزومات در مسکو
(CPM - COLLECTION PREMIERE MOSCOW 2017) نمایشگاه ب
(AUTOTRANS 2017)نمایشگاه بین المللی خودرو های سنگین در مسکو
(AUTOTRANS 2017)نمایشگاه بین المللی خودرو های سنگی
(IPSA2017) نمایشگاه بین المللی ارتقا و گسترش تجارت درمسکو
(IPSA2017) نمایشگاه بین المللی ارتقا و گسترش تجارت
(WORLD FOOD MOSCOW 2017) نمایشگاه بین المللی غذا در مسکو
(WORLD FOOD MOSCOW 2017) نمایشگاه بین المللی غذا د
(FISHTECH 2017) نمایشگاه بین المللی تکنولوژی پرورش ماهیگیری در مسکو
(FISHTECH 2017) نمایشگاه بین المللی تکنولوژی پرورش
(PROLIGHT  and SOUND NAMM RUSSIA 2017) نمایشگاه بین المللی تکنولوژی صدا در مسکو
(PROLIGHT and SOUND NAMM RUSSIA 2017) نمایشگاه بی
(NAMM MUSIK MESSE RUSSIA 2017)نمایشگاه بین المللی موسیقی در مسکو
(NAMM MUSIK MESSE RUSSIA 2017)نمایشگاه بین المللی
(HEAT TREATMENT 2017) نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و تجهیزات سیستم های گرمایشی صنعتی در مسکو
(HEAT TREATMENT 2017) نمایشگاه بین المللی تکنولوژی
نمایشگاه بین المللی بسته بندی در استانبول
نمایشگاه بسته بندی
نمایشگاه بین المللی بسته بندی در استانبول
نمایشگاه بین المللی کشاورزی و تجهیزات در مسکو
نمایشگاه بین المللی کشاورزی
نمایشگاه بین المللی کشاورزی و تجهیزات در مسکو
نمایشگاهصنعت هوایی در دبی
نمایشگاه صنعت هوایی
نمایشگاهصنعت هوایی در دبی
نمایشگاه بین المللی دارو در مونیخ
نمایشگاه بین المللی دارو
نمایشگاه بین المللی دارو در مونیخ
نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی در کلن-آلمان
نمایشگاه مواد غذایی
نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی در کلن-آلمان
نمایشگاه بین المللی آموزش و پروش در ابوظبی
نمایشگاه آموزش و پروش
نمایشگاه بین المللی آموزش و پروش در ابوظبی
نمایشگاه ایمنی و اطفای حریق در میلان
نمایشگاه ایمنی و اطفای حریق
نمایشگاه ایمنی و اطفای حریق در میلان
نمایشگاه نفت و مواد نفتی در ابوظبی
نمایشگاه صنعت نفت
نمایشگاه نفت و مواد نفتی در ابوظبی
نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و سرمایه در کیش-ایران
نمایشگاه بانکداری و بورس
نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و سرمایه در کیش-ایران
نمایشگاه حمل و نقل ریلی و دستگاه های ماشین بخار
نمایشگاه حمل و نقل ریلی
نمایشگاه حمل و نقل ریلی و دستگاه های ماشین بخار
نمایشگاه بین المللی ارتقا و گسترش تجارت درمسکو
نمایشگاه گسترش تجارت
نمایشگاه بین المللی ارتقا و گسترش تجارت درمسکو
 نمایشگاه بین المللی صنعت لجستیک و جابجایی مواد در دبی -امارات متحده عربی
نمایشگاه لجستیک و جابجایی
نمایشگاه بین المللی صنعت لجستیک و جابجایی مواد در دبی -امارات متحده عربی
نمایشگاه هنرهای معاصر در هامبورگ
نمایشگاه هنرهای معاصر
نمایشگاه هنرهای معاصر در هامبورگ
 نمایشگاه بین المللی صنعت برق در تهران
نمایشگاه صنعت برق
نمایشگاه بین المللی صنعت برق در تهران
نمایشگاه صنعت بیو تکنولوژی در ملبورن
نمایشگاه بیو تکنولوژی
نمایشگاه صنعت بیو تکنولوژی در ملبورن