بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه ها در کشور روسیه

(MIOF 2016) نمایشگاه بین المللی اپتیک مسکو
(IFFF 2016) نمایشگاه بین المللی فست فود مسکو
در این نمایشگاه تجهیزات ،محصولات و خدمات غذا در صن
(HOUSEHOLD EXPO 2016) نمایشگاه ظروف خانگی مسکو
نمایشگاه تخصصی ظروف خانگی ،هدایا با ارایه ظروف است
(SAFARI EXPO 2016 ) بیستمین نمایشگاه بین المللی شکار و تاکسیدرمی
بیش از 300 شرکت از 8 کشور جمهوری آذربایجان ،چین ،