بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


انجمن ناشران ترکیه

نام مدیر: --------- وب سایت : http://turkyaybir.org.tr/
کشور: ترکیه شهر : استانبول تلفن : 00902125125602 فکس : ---------
نشانی شرکت : ترکیه استانبول İnönü Caddesi Opera Palas Apt. No.55 D.2 34437 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İstanbul
فعالیت در زمینه :
  • کتاب و مطبوعات و رسانه های دیجیتالی

---------
شرح فعالیت ها
انجمن ناشران ترکیه
نمایشگاه های برگزار شده