بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


فرش پایار

موضوع فعالیت: فرش ، موکت وانواع کفپوش
نام مدیر: ---------
کشور: ایران
شهر: کاشان
تلفن: 03154759169
فکس: ---------
نشانی شرکت: آران وبیدگل- شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی- بلوار اقتصاد-بلوار مهر
---------
شرح فعالیت
فرش پایارنمایشگاه های حضور یافته