بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای نو، تجدید پذیر و صرفه جویی تهران-ایران-تهران-اسفند 1398


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
سه شنبه 6 اسفند الی جمعه 9 اسفند 1398
کشور:
ایران
شهر:
تهران
لینک:
توضیحات:

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای نو، تجدید پذیر و صرفه جویی  تهران

محل برگزاری:
نمایشگاه بین المللی تهران
نشانی:
ایران - تهران - خیابان چمران
وب سایت:
برگزار کننده:
تجارت مدیریت کوشا
نشانی :
تهران- شهرک غرب- دادمان-فخارمقدم- گلبرگ شرقی -پلاک 15
وب سایت:
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه