بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران-ایران-تهران-اسفند 1398


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
سه شنبه 6 اسفند الی جمعه 9 اسفند 1398
کشور:
ایران
شهر:
تهران
لینک:
توضیحات:

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران

محل برگزاری:
نمایشگاه بین المللی تهران
نشانی:
ایران - تهران - خیابان چمران
وب سایت:
برگزار کننده:
بازرگانی بین المللی ایدرو
نشانی :
: تهران - خیابان گاندی - خیابان شهید محسن اعلا رحیمی - پلاک 17
وب سایت:
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه