بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف مشهد-ایران-مشهد-آذر1398


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
دوشنبه 4 آذر الی جمعه 8 آذر1398
کشور:
ایران
شهر:
مشهد
لینک:
توضیحات:

یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف مشهد

محل برگزاری:
نمایشگاه بین المللی مشهد
نشانی:
ایران - مشهد - انتهاي بلوار وكيل آباد – بلوار نمايشگاه-محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد
وب سایت:
برگزار کننده:
شرکت بین المللی آوین
نشانی :
ایران-تهران
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه