بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


سرزمین فرش

موضوع فعالیت: فرش ، موکت وانواع کفپوش
نام مدیر: ---------
وب سایت: ---------
کشور: ایران
شهر: اصفهان
تلفن: 03136249560
فکس: ---------
نشانی شرکت: بلوار ملت- نبش کوچه باغ به-پشت تالار فرشچیان- اصفهان - ایران
---------
شرح فعالیت
سرزمین فرشنمایشگاه های حضور یافته