بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد-ایران-مشهد-آذر1398


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
سه شنبه 19 آذر الی شنبه 23 آذر1398
کشور:
ایران
شهر:
مشهد
لینک:
توضیحات:

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد

محل برگزاری:
نمایشگاه بین المللی مشهد
نشانی:
ایران - مشهد - انتهاي بلوار وكيل آباد – بلوار نمايشگاه-محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد
وب سایت:
برگزار کننده:
برگزارکننده متعاقبا اعلام میگردد.
نشانی :
ایران,تهران
وب سایت:
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه