بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


سومین نمایشگاه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم گواهی شده )ارگانو فود( همزمان با جشنواره غذا مشهد-ایران-مشهد-اسفند 1398


لطفا قبل از حضور در هر نمایشگاه ، جهت اطمینان از تاریخ صحیح برگزاری نمایشگاه با برگزار کننده تماس حاصل فرمایید *

تاریخ برگزاری:
شنبه 3 اسفند الی چهار شنبه 7 اسفند 1398
کشور:
ایران
شهر:
مشهد
لینک:
توضیحات:

سومین نمایشگاه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم گواهی شده )ارگانو فود( همزمان با جشنواره غذا مشهد

محل برگزاری:
نمایشگاه بین المللی مشهد
نشانی:
ایران - مشهد - انتهاي بلوار وكيل آباد – بلوار نمايشگاه-محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد
وب سایت:
برگزار کننده:
برساز رویداد پارس
نشانی :
بلوار معلم بین معلم 76 و 78 پلاک 22 طبقه دوم
وب سایت:
Falseشرکت کنندگان ویژه نمایشگاه