بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


(SIFSE 2017) نمایشگاه بین المللی صنعت شیلات وغذاهای دریایی در شانگهای چین