بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


چهار جشنواره عجیب غریب دنیا

همیشه روال بر این بوده که نمایشگاه ها با دیدگاهی منطقی و تجاری برگزار شوند, اما در برخی از جاهای دنیا جشنواره هایی هستند که صرفا جنبه تفریحی و خارق العادگی دارند!

 

چهار جشنواره ی عجیب و غریب دنیا

 

The Thaipusim

 یکی از این عجیب ترین جشنواره ها  فلز کاری روی بدن (piercing) هست. افراد فلزها و قلاب هی عجیبی را در جاهای مختلف و دردناک بدن فرو می برند هر کس درد بیشتری تحمل شود مورد مرحمت بیشتر خدایان قرار خواهد گرفت. این در ایین هندو پرطرفدار است. تا جایی بعضی از حاضرین این رویداد تراکتورها و اجسام سنگین دیگری را هم از بدن خود عبور می دهند.

 

 

The Sonkran

 

جشنواره آب پاشی در تایلند

 

این رویداد هر ساله در ماه آوریل با حضور تانکرهای  آب و مردم در تایلند برگزار می گردد.یک جورهایی جنگ آبی به شمار میرود.کل شهر ها در تانکرهای آب و بعضا آب گرم غرق می شود!  در جاهایی دیده می شود که افرادی از خرطوم فیل ها برای آب پاشی استفاده می کنند!

 

 

 

Tunarama

 

تاس ماهی تن!

این جشنواره ی واقعا خاص هر ساله د راسترالیا برگزار می گردد.گفته ها حاکی از این است که بیشتر جنبه ی اقتصادی دارد و بیشتر برای گسترش تجارت ماهی تن اجرا می شود.افراد دور هم جمع می شوند و ماهی ای تن را به اطراف پرتاب می کنند! 

 

 

La Tomatia

 

جشن پرتاب گوجه فرنگی

 

حتما تا به حال نام این جشنواره را شنیده اید!

هر سال شهر بانوئل اسپانیا میزبان گوجه فرنگی ها و مردم است. شهری در میان پرتاب گوجه فرنگی و شادمانی مردم !این رویداد حدود یک ساعت طول می کشد و با شنیدن آژیرهای آتش نشانی برای پاکسازی سس های گوجه از دیوارهای شهر پایان می گیرد!

 

 

منبع